Project Description

Krenkbejt je grupa varalica u koju spadaju neke vrste voblera i kod nas popularnih glavinjara. Dancer glavinjare i mikroglavinjare se izrađuju od drveta, a namenjene su pecanju mladice, soma, smuđa, bucova, klena, pastrmke i štuke. Iskreno, kada bih unapred znao da neću na pecanju izgubiti varalicu, na pecanje bih poneo samo jednu-univerzalni Dencer krenk. Svaki od modela moguće je uraditi u F, S i sinking opciji, sa vibracijom prilagođenom Vašim potrebama. Odličan izbor za lov mladice, npr, i odlična varalica za ribolovce koji vole da leruju mamac. Sjajan i pri vođenju tvič pokretima.